Oferta

Pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą z dziećmi prowadzi 6 wykwalifikowanych nauczycielek w oparciu o Podstawę Programową oraz programy:
       
 • Program wychowania przedszkolnego-Wyd. MAC-Edukacja- W.Żaba-Żabińska,W.Majewska,R.Paździo
 • Ekologia w przedszkolu- G.Kutyłowska      
 • Dziecięca matematyka- E. Gruszczyk- Kolczyńska
Programy własne  nauczycielek:
 
 • Program pracy z dzieckiem zdolnym
 • Program stymulowania rozwoju dziecka przedszkolnego do nauki pisania
 • Program „Zdrowie mam bo o nie dbam”
 • Program preorientacji zawodowej 
Nauczyciele to zespół zaangażowany w swoją pracę, dbający o bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu. To zespół, który dba o swój rozwój poprzez uczestnictwo w warsztatach, kursach, szkoleniach, spotkaniach zespołów samokształceniowych i spotkaniach metodycznych. Nauczyciele są absolwentami studiów magisterskich i licznych studiów podyplomowych. Nauczyciele realizują kolejne stopnie awansu zawodowego. Mamy 3 nauczycieli dyplomowanych, jednego mianowanego i dwóch nauczycieli kontraktowych. 
 
W pracy z dziećmi kierujemy się następującymi zasadami:
 • traktujemy dzieci z szacunkiem aby szanowały i lubiły siebie i innych
 • okazujemy szacunek dla ich uczuć i pokazujemy jak radzimy sobie ze swoimi uczuciami
 • stajemy po ich stronie aby miały do nas zaufanie i nie bały się otworzyć przed nami
 • dbamy o ich bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu
 • dbamy o harmonijny rozwój dzieci
Wszystkim dzieciom uczęszczającym do naszego przedszkola oferujemy:
 • w ramach opieki, wychowania i nauczania uczestnictwo w harmonijnym współistnieniu w zgodzie z naturą, poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą,
 • zabawy badawcze, eksperymentowanie i obserwację
 • swobodną zabawę wspomagającą rozwój psychiczny i fizyczny
 • uczestnictwo w różnorodnej działalności plastycznej
 • pełnowartościowe i urozmaicone wyżywienie
 • wsparcie specjalistów: psychologa i logopedy
 • możliwość uczestniczenia w zróżnicowanych tematycznie zajęciach, warsztatach, imprezach.
Zapewniamy uczestnictwo w zajęciach dodatkowych:
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Język angielski
 • Zajęcia z logopedą
 • Zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia muzyczno rytmiczne
 • Taniec towarzyski

Gwarantujemy naszym wychowankom:

 • opiekę w dni robocze w godz. 6.30 – 17.00
 • ciepłą rodzinną atmosferę
 • wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę pedagogiczną, stosującą różnorodne formy i metody pracy z dziećmi
 • wiele imprez, uroczystości i wycieczek
 • bieżącą informację dotyczącą rozwoju dziecka
 • opiekę psychologa, logopedy i pedagoga specjalnego.