Opłaty

Godziny podstawy programowej 9:00-14:00- czas bezpłatny. Poza czasem bezpłatnym opłata za godzinę wynosi:

1) 1,14zł,

2) 0,57 zł-dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.

3) 0,57 zł-dla rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny ,,N”.

4) 0,00 zł- dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz Kraków ,,N”.

Wszystkich Rodziców zainteresowanych korzystaniem z preferencyjnej stawki 0,57 zł prosimy o dostarczenie do przedszkola aktualnego oświadczenia o posiadaniu w/w kart.

Opłaty za żywienie od mc. lutego 2022r.

I śniadanie- 3,25 zł

I + II śniadanie-6,50 zł

obiad +II śniadanie – 9,75 zł.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi-13,00 zł.

Opłat za korzystanie z przedszkola i żywienie dokonujemy do 14 dnia następnego miesiąca, po miesiącu w którym dziecko korzystało z przedszkola na rachunek bankowy.

Dane do przelewu:
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty
Samorządowe Przedszkole nr 129
Nr rachunku: 641020 2892 0000 5802 0590 4562
Tytułem : imię i nazwisko dziecka, opłata za miesiąc……

 

Odpłatności za miesiąc październik 2022

Nr.Kwota do zapłaty
1.158
2.139
3.252
4.141
5.23
6.147
7.6,5
8.0
9.0
10.244
11.317
12.182
13.208
14.243
15.52,75
16.260
17.130
18.289
19.185,25
20.242
21. 
22.157
23. 
24.317
25.241
26.241
27. 
28.195
29.77,25
30. 
31. 
32.324
33.300
34.128
35. 
36.156
37.77
38.147
39. 
40.255,5
41.273
42.146,75
43.104
44.234
45.208
46. 
47. 
48.139
49. 
50.163
51.130
52.161,25
53.171
54.82
55. 
56.197
57.169,25
58.0
59.208
60.312
61.196
62.257
63.176,5
64.232
65.0
66.173
67.14,5
68.83
69.295
70.266
71.293,5
72.0
73.213
7443
750
760
77234