Opłaty

Godziny podstawy programowej 9:00-14:00- czas bezpłatny. Poza czasem bezpłatnym opłata za godzinę wynosi:

1) 1,00zł,

2) 0,50 zł-dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.

3) 0,50 zł-dla rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny ,,N”.

4) 0,00 zł- dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz Kraków ,,N”.

Wszystkich Rodziców zainteresowanych korzystaniem z preferencyjnej stawki 0,50 zł prosimy o dostarczenie do przedszkola aktualnego oświadczenia o posiadaniu w/w kart.

Opłaty za żywienie od mc. lutego 2022r.

I śniadanie- 3,25 zł

I + II śniadanie-6,50 zł

obiad +II śniadanie – 9,75 zł.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi-13,00 zł.

Opłat za korzystanie z przedszkola i żywienie dokonujemy do 14 dnia następnego miesiąca, po miesiącu w którym dziecko korzystało z przedszkola na rachunek bankowy.

Dane do przelewu:
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty
Samorządowe Przedszkole nr 129
Nr rachunku: 641020 2892 0000 5802 0590 4562
Tytułem : imię i nazwisko dziecka, opłata za miesiąc……