Opłaty

Godziny podstawy programowej 9:00-14:00- czas bezpłatny. Poza czasem bezpłatnym opłata za godzinę wynosi:

1) 1,30 zł,

2) 0,65 zł-dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.

3) 0,65 zł-dla rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny ,,N”.

4) 0,00 zł- dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz Kraków ,,N”.

Wszystkich Rodziców zainteresowanych korzystaniem z preferencyjnej stawki 0,65 zł prosimy o dostarczenie do przedszkola aktualnego oświadczenia o posiadaniu w/w kart.

Opłaty za żywienie od 01.09.2023.

I śniadanie- 3,25 zł

II śniadanie – 3,25 zł

obiad – 6,50 zł

I + II śniadanie-6,50 zł

II śniadanie + obiad – 9,75 zł.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi-13,00 zł.

Opłat za korzystanie z przedszkola i żywienie dokonujemy do 14 dnia następnego miesiąca, po miesiącu w którym dziecko korzystało z przedszkola na rachunek bankowy.

Dane do przelewu:
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty
Samorządowe Przedszkole nr 129
Nr rachunku: 641020 2892 0000 5802 0590 4562
Tytułem : imię i nazwisko dziecka, opłata za miesiąc……

Odpłatności za miesiąc MARZEC  2024

1.273,00
2.191,10
3.84,50
4.340,60
5.208,00
6.213,20
7.0,00
8.87,75
9.234,00
10.163,15
11.248,25
12.143,00
13.260,00
14.90,35
15.201,50
16.209,30
17.152,75
18.152,75
19.151,45
20.304,20
21.356,20
22.130,00
23.219,70
24.227,50
25. 
26.247,00
27.840,90
28.305,50
29.315,90
30.273,00
31.76,90
32.600,18
33.156,00
34.278,20
35.65,00
36.146,90
37.340,60
38.260,00
39.234,00
40.279,50
41.245,05
42.261,30
43.291,20
44.175,50
45.189,15
46.104,00
47.231,40
48.83,20
49.165,75
50.301,60
51.63,70
52.152,10
53.195,00
54.309,40
55.154,05
56.235,30
57.234,80
58.260,00
59.221,00
60.271,70
61.103,30
62.221,65
63.0,00
64.0,00
65.302,90
66.195,00
67.91,00
68.334,10