Ramowy rozkład dnia

DZIECI STARSZE

6:30– 8:00 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, rozmowy indywidualna z dziećmi, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

8:00– 8:15 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

8:15– 8:45 Śniadanie – zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków, zachowanie porządku wokół siebie.

8:45– 9:00 Czynności higieniczne i porządkowe po śniadaniu.

9:00– 9:30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

9:30– 9:45 Gry i zabawy ruchowe.

9:45– 10:15 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10:15– 10:45 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

10:45– 11:00 Przygotowanie do II śniadania. Czynności porządkowo-higieniczne.

11:00– 11:15 II śniadanie – wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole, uświadomienie dzieciom wartości zdrowego odżywiania.

11:15– 13:45 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

13:45–14:00 Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe i porządkowe.

14:00– 14:30 Obiad – kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole.

14:30– 17:00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

DZIECI MŁODSZE

6:30– 8:00 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, rozmowy indywidualna z dziećmi, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

8:00– 8:15 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

8:15– 8:45 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

8:45– 9:00 Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po śniadaniu.

9:00– 9:30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

9:30– 9:45 Gry i zabawy ruchowe.

9:45– 10:15 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10:15– 10:45 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

10:45–11:00 Przygotowanie do II śniadania. Czynności porządkowo-higieniczne.

11:00–11:30 II śniadanie – wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

11:30– 13:30 Odpoczynek – leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej lub słuchaniu bajek.

13:30– 14:00 Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe i porządkowe.

14:00– 14:30 Obiad – wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

14:30– 17:00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.