Rekrutacja

Wyniki rekrutacji

Szanowni Państwo

Poniżej publikujemy listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca do przedszkola ( w tradycyjny sposób) na dwa wolne miejsca. Proszę o składanie Wniosków jedynie w formie papierowej w przedszkolu w terminie od 25.05 do 05.06.2023. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez Komisje rekrutacyjną na podstawie punktacji

DYŻUR WAKACYJNY

Szanowni Państwo

Przedszkole Samorządowe nr 129 w Krakowie nie dysponuje wolnymi miejscami na dyżur wakacyjny w lipcu. O ewentualnie zwolnionych miejscach, poprzez rezygnację zostanie umieszczona informacja w czerwcu na stronie internetowej przedszkola. 

PRZEDSZKOLE PRZEZ MIESIĄC SIERPIEŃ JEST ZAMKNIĘTE

Za utrudnienia przepraszamy.

 Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Krakowa na rok szkolny 2023/2024 są publikowane na stronach serwisu rekrutacyjnego: krakow.formico.pl.

        Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024