Zajęcia w grupie I

Założenia edukacyjne – Marzec

TYDZIEŃ I:  Mamy różne charaktery

Umiejętności, dziecka:

 • wysłuchają wiersza A. Widzowskiej ,,Uczucia”
 • poszerzą wiedzę o emocjach
 • poznają pojęcia : długi ,krótki
 • wykonają pracę plastyczną ,,Przyjacielskie stworki”
 • wysłuchają i nauczą się piosenki ,, Jacy jesteśmy”
 • będą brać udział w zabawach logopedycznych

TYDZIEŃ II: Zwierzęta sprzed milionów lat

Umiejętności, dziecka:

 • wysłuchają opowiadania E.Stadtmuller ,,Dinozaury”
 • obejrzą film edukacyjny Kazio i dinozaury”
 • nauczą się rymowanki na pamięć
 • wysłuchają i nauczą się piosenki ,,Kto widział dinozaura?”
 • wezmą udział w zabawach sensoryczno- ruchowych
 • wykonają pracę plastyczną ,,W jurajskim parku”
 • będą układać puzzle z dinozaurami

TYDZIEŃ III: Pogoda marcowa

Umiejętności dziecka:

 • wysłuchają opowiadania A.Widzowskiej ,,Marcowa pogoda”
 • wysłuchają i nauczą się piosenki,,Spotkanie z wiosną”
 • dowiedzą się, co znaczy przysłowie ,,W marcu jak w garncu”
 • będą brać udział w zajęciach z okazji ,,Dnia matematyki”
 • wykonają prace plastyczne ,,Forsycje” i ,,Krokusy”
 • będą uczestniczyć w spotkaniu ze Strażą Miejską o bezpieczeństwie

TYDZIEŃ IV: Wiosna, ach to Ty

Umiejętności, dziecka:

 • wysłuchają wiersza B. Szelągowskiej,,Ptasia narada”
 • wysłuchają i nauczą się piosenki ,,Wiosna na rowerze”
 • będą doskonalić znajomość kolorów
 • dowiedzą się,jakie ptaki przylatują do Polski na wiosnę
 • wykonają pracę plastyczną ,,Bocian”
 • powitają Wiosnę na spacerze z gaikiem
 • aktywnie uczestniczą w zajęciach z okazji Dnia wody
TYDZIEŃ V: Wielkanoc

Umiejętności dziecka:

 • zapoznają się z tradycjami wielkanocnymi
 • wysłuchają opowiadania B. Szelągowskiej ,,Wielkanocne pyszności”
 • założą zielony ogródek w sali
 • wysłuchają i nauczą się piosenki ,,Pisanki”
 • wezmą udział w warsztatach świątecznych z Rodzicami