Zajęcia w grupie I

Założenia edukacyjne – Październik

TYDZIEŃ I: Jak jesienią dbać o zdrowie

Umiejętności, dziecka:

 • Wie, dlaczego należy myć ręce po wyjściu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw,
 • Ogląda drzewa znajdujące się w ogrodzie przedszkolnym,
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane owoce i warzywa,
 • Wie, dlaczego należy jeść owoce i warzywa,
 • Wie, że dzieci nie mogą samodzielnie brać lekarstw,
 • Uczestniczy w zabawach: orientacyjno-porządkowej, bieżnej, z elementem równowagi, rzutu i celowania, czworakowania, muzyczno-ruchowych,
 • Uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych i wykonuje polecenia,
 • Przyjmuje podczas ćwiczeń prawidłową postawę ciała,
 • Uczestniczy w zabawach na świeżym powietrzu,
 • Wypowiada się na temat konieczności dbania o czystość.
 • Grupuje zdjęcia produktów spożywczych według kryterium: zdrowe niezdrowe
 • Poznaje pracę Policjanta

TYDZIEŃ II: Kto pracuje w przedszkolu

Umiejętności, dziecka:

 • Przyjmuje podczas ćwiczeń prawidłową postawę ciała.
 • Samodzielnie ubiera się przed wyjściem na plac zabaw.
 • Podejmuje próby wypowiadania się na podstawie wysłuchanego tekstu i obrazka do opowiadania.
 • Określa, który element nie pasuje do pozostałych.
 • Używa zwrotów grzecznościowych.
 • Przestrzega ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Wskazuje obrazki przedstawiające wybrane stany emocjonalne.
 • Wie, jakie zadania wykonuje nauczyciel.
 • Segreguje obrazki przedmiotów ze względu na zawód, w jakim są one wykorzystywane, i podaje nazwę zawodu

TYDZIEŃ III: Co mogę robić jesienią?

Umiejętności, dziecka:

 • Potrafi wykonać proste improwizacje ruchowe sugerowane przez N.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach oddechowych.
 • Uczestniczy we wspólnych zabawach.
 • Używa zwrotów grzecznościowych.
 • Mówi o swoich potrzebach.
 • Odpowiada na pytania.
 • Przestrzega ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Wie, jakie obuwie i ubranie ubieramy podczas jesieni.
 • Potrafi nazwać zjawiska pogodowe: wiatr, deszcz.
 • Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią.
 • Śpiewa piosenkę Wietrzyk psotnik.
 • Posługuje się określeniami: mały, duży.
 • Nazywa barwy podstawowe.
 • Określa na podstawie obrazków, co zdarzyło się wcześniej, a co później.
 • Aktywnie uczestniczy w uroczystości pasowania na przedszkolaka

TYDZIEŃ IV: Jakie plany na jesień mają zwierzęta?

Umiejętności, dziecka:

 • Podejmuje próby określania przyczyn swoich stanów emocjonalnych,
 • Prawidłowo posługuje się łyżką i widelcem.
 • Uczestniczy w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
 • Wskazuje na obrazku wiewiórkę, jeża, zająca, niedźwiedzia.
 • Wypowiada się na temat wybranych zwierząt i ich sposobów przygotowywania się do zimy.
 • Reaguje ruchem na dźwięki grane głośno i cicho.
 • Reaguje na zmiany w tempie muzyki.
 • Składa pocięte obrazki wybranych ptaków w całość.
 • Liczy w zakresie trzech.