Zajęcia w grupie I

Założenia edukacyjne – LUTY

TYDZIEŃ I: 

Umiejętności, dziecka:

  •  

TYDZIEŃ II: 

Umiejętności, dziecka:

  •  

TYDZIEŃ III: 

Umiejętności dziecka:

  •  

TYDZIEŃ IV: 

Umiejętności, dziecka:

  •