Zajęcia w grupie II

Założenia edukacyjne – Październik

TYDZIEŃ I: Jesień w sadzie, w ogrodzie

Umiejętności, których nabywać będzie dziecko:

• Uczestniczy w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.
• Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą.
• Poznaje literę o, O w toku zabaw.
• Wie jak wygląda litera o, O.
• Wymyśla dla siebie owocowe imiona.
• Śpiewa piosenkę „Idzie jesień”.
• Uczestniczy w zabawach na świeżym powietrzu
• Wie, jak wyglądają cyfry 1 i 2.
• Śpiewa piosenkę Zbiory z sadu i ogrodu.
• Słucha opowiadania czytanego przez nauczyciela.
• Stosuje przyjęte reguły zachowania w różnych sytuacjach dnia codziennego.
• Wykonuje kukiełki z warzyw.
• Rozumie konieczność spożywania owoców i warzyw.

TYDZIEŃ II: Zwierzęta jesienią

Umiejętności, których nabywać będzie dziecko:

Wie, w jaki sposób wybrane zwierzęta przygotowują się do zimy.
• Wie, które ptaki odlatują z Polski na zimę, a które w Polsce zimują.
• Używa zwrotów grzecznościowych w codziennych sytuacjach
• Bawi się z rówieśnikami i z nimi współpracuje.
• Dokonuje analizy i syntezy fonetycznej słów na poziomie sylaby.
• Poznaje literę a, A w toku zabaw.
• Wie jak wygląda litera a, A.
• Odszukuje takie same wyrazy.
• Wie, jak wygląda cyfra 3.
• Odwzorowuje takie sam kształty.
• Śpiewa piosenkę Jesienna zagadka.
• Rytmicznie wykonuje ruchy do piosenki Jesienna zagadka. 

TYDZIEŃ III: Moja rodzina i mój dom

Umiejętności, których nabywać będzie dziecko:

• Wypowiada się na temat swojej rodziny.
• Czyta całościowo wyrazy: mama, tata, dom (5latek).
• Poznaje literę m, M w toku zabaw.
• Koloruje rysunki, których nazwa rozpoczyna się głoską m.
•Segreguje obrazki ubrań ze względu na przeznaczenie.
• Słucha piosenek o prostej linii melodycznej
• Rozpoznaje i nazywa instrument – trójkąt.
• Gra na instrumentach we wskazanym rytmie.
• Odwzorowuje kształt trójkąta.
• Rysuje i koloruje.
• Wymienia nazwy pomieszczeń w domu.
• Uczestniczy w zabawach ruchowo-orientacyjnych na świeżym powietrzu.

TYDZIEŃ IV: Domowi ulubieńcy

Umiejętności, których nabywać będzie dziecko:

• Dokonuje analizy i syntezy fonetycznej słów na poziomie sylaby.
• Poznaje literę e, E w toku zabaw.
• Koloruje rysunki, których nazwa rozpoczyna się głoską e.
• Śpiewa piosenkę „Kolorowe liście”.
• Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.
• Rozpoznaje cyfry 1, 2, 3. 4.
• Liczy psy zwrócone w prawą stronę i psy zwrócone w lewą stronę; rysuje odpowiednią liczbę kropek.
• Gra na instrumentach we wskazanym rytmie.
• Opisuje wybrane zwierzątko domowe stosując właściwe formy stosowanych słów.
• Kończy rysunek kota według wzoru.
• Wie, czym jest schronisko dla zwierząt.