Zajęcia w grupie II

Założenia edukacyjne- MAJ

TYDZIEŃ I: Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?

Umiejętności, których nabywać będzie dziecko:

• Wyraża własne stany emocjonalne w sposób werbalny i niewerbalny.
• Uczestniczy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.
• Przestrzega podstawowych zasad higieny.
• Rozpoznaje i próbuje nazwać ciekawe budowle świata.
• Rozpoznaje miejsce ze swojej miejscowości na podstawie zaprezentowanego fragmentu zdjęcia.
• Kończy zdanie, wymieniając nazwę danego miejsca.
• Uczestniczy w zabawach utrwalających poznane litery.
• Podaje przykłady miejsc użyteczności publicznej w swojej miejscowości.
• Przelicza elementy w każdym szeregu i zaznacza ich liczbę za pomocą kropek.
• Symbolicznie przedstawia rysunkiem nazwę ulicy.
• Zgodnie bawi się z kolegami i koleżankami.
• Układa zagadkę na temat wybranego miejsca

TYDZIEŃ II: Czyim domem jest łąka?

Umiejętności, których nabywać będzie dziecko:

Wie, jakie zwierzęta mieszkają na łące.
• Uczestniczy w zabawach na świeżym powietrzu.
• Wie, jakie rośliny rosną na łące.
• Uczestniczy w zabawach konstrukcyjnych.
• Wie, jakie znaczenie mają owady w życiu człowieka.
• Zgodnie bawi się z kolegami i koleżankami.
• Wie, do czego człowiek wykorzystuje wybrane gatunki roślin.
• Klaszcze tyle razy, ile sylab jest w nazwie wyrzuconego na kostce owada.
• Dobiera obrazki w pary.
• Orientuje się, czym są płazy.
• Uczestniczy w aktywnym słuchaniu czytanego tekstu Jak rozwija się żaba.
• Poznaje pożyteczną rolę dżdżownicy.
•Dzieli na sylaby nazwy mieszkańców łąki.

TYDZIEŃ III: Jak daleko pada jabłko od jabłoni?

Umiejętności, których nabywać będzie dziecko:

Uczestniczy w zabawie powitalnej.
• Uczestniczy we wspólnych zabawach.
• Wie, co łączy członków rodziny.
• Wypowiada się na temat wysłuchanego opowiadania.
• Wie, co łączy członków rodziny.
• Rozumie potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego.
• Dostrzega podobieństwa między członkami rodziny.
• Wie, w jaki sposób może pomóc rodzicom.
• Wypowiada się na temat sposobów spędzania czasu z rodzicami.
• Wypowiada się na temat swoich rodziców.
• Podaje zdrobnienia słowa mama.
• Kończy zdania o mamie i tacie.

TYDZIEŃ IV: Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

Umiejętności, których nabywać będzie dziecko:

Uczestniczy w zabawie powitalnej, wypowiadając powitanie w różnych językach.
• Wie, co to znaczy być przyjacielem.
• Wie, jakie są polskie symbole narodowe.
• Wie, co łączy wszystkie dzieci.
• Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.
• Wie, co lubią dzieci mieszkające w różnych częściach świata.
• Wypowiada zdrobnienia lub obcojęzyczne odpowiedniki wybranych imion.
• Układa figury geometryczne w kolejności od najmniejszej do największej i odwrotnie.
• Porządkuje zdjęcia osób ze względu na wiek.
• Wypowiada się na temat nastroju piosenki Inni, a tacy sami.
• Wykonuje order dobrego przyjaciela według podanego wzoru.