Zajęcia w grupie II

Założenia edukacyjne – Marzec

TYDZIEŃ I: Zwierzęta sprzed milionów lat

Umiejętności, których nabywać będzie dziecko:

 • • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.
  • Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą.
  • Przestrzega podstawowych zasad higieny.
  • Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące w sali i w ogrodzie przedszkolnym i je przestrzega.
  • Wypowiada się zdaniami na określony temat.
  • Poznaje literę z, Z w toku zabaw.
  • Uczestniczy w zabawach na świeżym powietrzu.
  • Podejmuje próby odejmowania.
  • Przelicza w dostępnym sobie zakresie.
  • Przedstawia treść piosenki ruchem.
  • Uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych: zabawie powitalnej, ćwiczeniu opartym na relacji „razem”, ćwiczeniu z przepychaniem, ćwiczeniu kształtującym świadomość ciała w przestrzeni, zabawie relaksacyjnej.
  • Lepi dinozaura z plasteliny.
 • • Uczestniczy w zajęciach ze Strażą Miejską na temat bezpieczeństwa

TYDZIEŃ II: Pogoda marcowa

Umiejętności, których nabywać będzie dziecko:

• Respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby.
• Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące w sali i w ogrodzie przedszkolnym i je przestrzega.
• Wykonuje pracę plastyczną Marcowe ubrania zgodnie z instrukcją.
• Bawi się z rówieśnikami i z nimi współpracuje.
• Określa sytuacje wywołujące różne emocje, np. radość, złość, smutek, strach.
• Śpiewa piosenki.
• Uczestniczy w ćwiczeniach artykulacyjnych, ortofonicznych, oddechowych, dykcji.
• Określa położenie przedmiotów w przestrzeni, stosuje pojęcia: góra, dół, na górze, na dole.
• Liczy w dostępnym dla siebie zakresie.

TYDZIEŃ III: Wiosna, ach to Ty

Umiejętności, których nabywać będzie dziecko:

• Uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych: zabawie orientacyjno-porządkowej.
• Wykonuje improwizacje ruchowe do muzyki.
• Wykonuje pracę plastyczną Kolory wiosny – wycina elementy i skleja je według podanego wzoru.
• Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.
• Potrafi wymienić nazwy ptaków powracających do Polski na wiosnę.
• Poznaje literę c, C w toku zabaw.
• Gra na instrumentach we wskazanym rytmie.
• Wie, dlaczego ważne jest robienie wiosennych porządków.
• Wie, na czym polega obieg wody w przyrodzie.
• Uczestniczy w ćwiczeniach oddechowych.

TYDZIEŃ IV: Mamy różne charaktery

 

Umiejętności, których nabywać będzie dziecko:

• Nazywa swoje emocje.
• Poznaje literę ł, Ł w toku zabaw.
• Stosuje określenia: dłuższy, krótszy.
• Kontynuuje wzór zgodnie z zauważonym rytmem.
• Odróżnia pozytywne zachowania od negatywnych.
• Wie, czym są dobre uczynki.
• Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.
• Wie, że przyjaźń stanowi dla człowieka ważną wartość.