Zajęcia w grupie II

Założenia edukacyjne- LUTY

TYDZIEŃ I: 

Umiejętności, których nabywać będzie dziecko:

TYDZIEŃ II: 

Umiejętności, których nabywać będzie dziecko:

TYDZIEŃ III: 

Umiejętności, których nabywać będzie dziecko:

TYDZIEŃ IV: 

Umiejętności, których nabywać będzie dziecko: