Zajęcia w grupie II

Założenia edukacyjne- Wrzesień

TYDZIEŃ I: 

Umiejętności, których nabywać będzie dziecko:

• 

• 
• 
• 
• 

TYDZIEŃ II: 

Umiejętności, których nabywać będzie dziecko:

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

TYDZIEŃ III:

Umiejętności, których nabywać będzie dziecko:
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

TYDZIEŃ IV: 

Umiejętności, których nabywać będzie dziecko:

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
•