Zajęcia w grupie III

Założenia edukacyjne – 

TYDZIEŃ I: Zwierzęta sprzed milionów lat

Umiejętności dziecka:

 • Określi swój nastrój
 • Będzie rozwijać wyobraźnie
 • Będzie utrwalać poznane litery
 • Wysłucha opowiadania M. Strękowskiej – Zaręby „Wegetozaur”
 • Pozna różne gatunki dinozaurów
 • Pozna literę z, Z w toku zabawy , dużą i małą, pisaną i drukowaną
 • Wysłucha i nauczy się piosenki „Jaki to dinozaur?”
 • Zapozna się z odejmowaniem na konkretach
 • Dowie się co oznacza znak –
 • Ulepi dinozaura z plasteliny
 • Będzie rozwijać umiejętność przeliczania
 • Będzie rozwijać umiejętność stosowania liczebników porządkowych
 • Wykona eksperyment
 • Weźmie udział w grze w parach
 • Wykona pracę plastyczną „Wizyta w lesie jurajskim”

TYDZIEŃ II: Pogoda marcowa

Umiejętności dziecka:

 • Określi swój nastrój
 • Wysłucha opowiadań S. Karaszewskiego „Marcowy dzień” oraz W. Kowalskiej i M. Ciechomskiego „ Mieszanie kolorów”
 • Dowie się co oznacza powiedzenie „W marcu jak w garncu”
 • Uzupełni kalendarz pogody
 • Pozna literę u, U w toku zabawy, mała i dużą , pisaną i drukowaną
 • Pozna zwiastuny wiosny
 • Wysłucha i nauczy się piosenki „ Wołanie wiosny”
 • Zasieje nasiona
 • Dowie się, czego roślina potrzebuje do życia
 • Dowie się, co to znaczy ubierać się na cebulkę
 • Dowie się w jakim sposób czerpać radość
 • Wykona pracę plastyczną „ Jakie ubrania nosimy w marcu?”

TYDZIEŃ III: Wiosna ach to ty

Umiejętności dziecka:

 • Określi swój nastrój
 • Wysłucha opowiadania M. Strękowskiej – Zaręby „Ptaki”
 • Wysłucha wiersza M. Marzec „Prace w ogrodzie”
 • Wysłucha i nauczy się piosenki „Kolorowa Pani Wiosna”
 • Wykona pracę plastyczną „Kolory wiosny”
 • Pozna literę c, C w toku zabawy, małą i dużą , pisaną i drukowaną
 • Odkryje zapis cyfrowy liczby 10
 • Utrwali wiadomości na temat ptaków powracających do Polski na wiosnę
 • Pozna ciekawostki na temat wybranych ptaków
 • Dowie się jak zbudowane są ptasie pióra
 • Określi, ile jest słów w zdaniu
 • Ułoży z figur geometrycznych dowolne ptaki
 • Powie, w jaki sposób i dlaczego warto dbać o ogród wiosną
 • Utrwali nazwy kwiatów wiosennych
 • Będzie dzielić słowa na głoski i sylaby
 • Utrwali wiadomości na temat obiegu wody w przyrodzie
 • Utrwali umiejętności kodowania

TYDZIEŃ IV: Mamy różne charaktery

Umiejętności dziecka:

 • Określi swój nastój
 • Rozwiąże zagadki pantomimiczne
 • Wysłucha opowiadania A. Widzowskiej „ Uczucia”
 • Wysłucha i nauczy się piosenki „Ja jestem inny i inny jesteś ty”
 • Pozna podstawowe wartości, którymi należy się kierować
 • Stworzy drzewo wartości
 • Będzie stosować określenia : długi, krótki, dłuższy, krótszy
 • Porówna długości przedmiotów
 • Pozna literę ł, Ł w toku zabaw, małą i dużą , pisaną i drukowaną
 • Poszerzy wiedzę o emocjach
 • Odróżni zachowania negatywne od pozytywnych
 • Wypowie się na temat przyjaźni
 • Dowie się w jaki sposób działają fundacje charytatywne
 • Wykona prace plastyczną „ Przyjacielskie stworki”