Zajęcia w grupie III

Założenia edukacyjne – MAJ

TYDZIEŃ I: Mieszkamy w Europie

Umiejętności dziecka:

 • wskaże na mapie Polskę
 • odczyta nazwy niektórych państw europejskich
 • ogląda, poznaje flagi różnych państw
 • ułoży z rozsypanki mapę Europy
 • zna flagę Unii Europejskiej
 • pozna literę : ż, Ż i odzyta wyrazy z nową literą
 • słucha ciekawostek o Europie
 • wykona pracę plastyczną -Big Ben
 • pozna walutę euro
 • śpiewa piosenkę- Europa i ja

TYDZIEŃ II: Łąka w maju

Umiejętności dziecka:

 • wysłucha opowiadania Barbary Szelągowskiej -Zagadkowe zaginięcie
 • rozwiąże zagadki o mieszkańcach łąki  
 • wypowie się na temat obrazka przedstawiającego łąkę wiosną ,poznaje kwiaty
 • odczyta nazwy mieszkańców łąki − pozna cykle rozwojowe żaby i motyla
 • pozna piosenkę-Wiosna na łące
 • oceni wartość logiczną zdań –
 • złoży w całość obrazki zwierząt z łąki
 • pozna znaczenie barwy ochronnej na przykładzie motyli − wymieni przedstawicieli owadów i bogaci o nich wiedzę
 • aktywnie wysłucha muzyki Antonia Vivaldiego i tańczy przy piosenkach o łące
 • wykona pracę plastyczną -W rodzinie owadów

TYDZIEŃ III: Nowinki ze świata zwierząt

Umiejętności dziecka:

 • uczestniczy w wycieczce na Ranczo ,,Artemidy’’
 • wysłucha opowiadania Agaty Widzowskiej -Portrety zwierząt
 • wypowie się na temat zwierząt hodowlanych i zwierząt egzotycznych
 • pozna wybrane powiedzenia i przysłowia, których bohaterami są zwierzęta
 • uczestniczy w zabawach :rozpozna zwierzęta wiejskie po ich głosach ,będzie naśladować głosy zwierząt z wiejskiego podwórka , ułoży zagadki o zwierzętach
 • poda przeciwieństwa wymienionych wyrazów
 • ułoży historyjkę obrazkową
 • wykonają pracę plastyczną Świecąca żabnica
 • wysłucha i nauczy się piosenki Spotkanie zwierząt
 • określi, jakie produkty pochodzą od zwierząt i co z nich powstaje
 • posłucha ciekawostek o zwierzętach egzotycznych
 • wykona gazetkę tematyczną dotyczącą zwierząt egzotycznych

TYDZIEŃ IV: Nasi kochani rodzice

Umiejętności dziecka:

 • wysłucha opowiadania Barbary Szelągowskiej Moi rodzice
 • potrafi wypowiedzieć się na temat swojej rodziny, cech mamy i taty
 • ułoży zdania o rodzinie, napisy imion rodziców
 • wykona pracę plastyczną- Portret rodziny
 • zrobi puzzle oraz rozwiąże zagadki związane z rodziną
 • pozna piosenkę -Moja rodzina oraz -Życzenia dla mamy
 • ułoży wypowiedzenia z rozsypanki wyrazowej według wzoru (5-latki)
 • ułoży wypowiedzenia z rozsypanki wyrazowej (6-latki)
 • pozna wygląd i sposób działania wagi szalkowej
 • dowie się, jak nakrywamy do stołu
 • słucha opowiadań i opowiastek familijnych
 • wykona laurkę dla mamy